Yokyerler / Nonspaces

16 Aralık 2016 – 04 Mart 2017


Küratörler: Ceren Arkman, Irmak Arkman

Sanatçılar: Can Büyükberber, Felix Luque, Field, Iñigo Bilbao, İdil İlkin, LAb[au], LIA, Onformative, OUCHHH, Paul Myoda, Ryoichi Kurokawa, Semiconductor, Sougwen Chung, Youki Hirakawa

Yokyerler sergisi yeni medya aracılığıyla doğa temsilleri ve mekanın yeniden şekillendirilmesine odaklanır. 

İlhamını, Marc Augé’nin süper-modernite çağında insanların kimliksiz bir yalnızlıkta asılı kaldıkları havaalanı, otoyol, alışveriş merkezi, zincir otel ve süpermarket gibi geçiş mekanlarını anlatmak için yarattığı yok-yerler teriminden alan serginin başlığı aynı zamanda hem sergiyi oluşturan sanat işlerine hem de içinde gerçekleştiği sanat mekanına gönderme yapar. 

Yokyerler sergisini oluşturan işler mekan algımızla oynamayı ya da beğenimiz için hiper-reel mekanlar yaratmayı hedefler; bizim mekanı fiziksel olmayan, sosyal olmayan, geleneksel olmayan şekillerde algılamamıza ve deneyimlememize imkan verir: bizim için yer olmayan yerler yaratır. Sanat her dönemde fiziksel dünyanın tasvirlerine odaklansa da yeni medyanın yarattığı temsiller günümüzde yaşadığımız süper-modern duruma ve dünyamızla kurduğumuz yeni ilişki şekillerine çok daha iyi uyum sağlar. Ama her ne kadar mekan deneyimlerimiz değişse de, Yokyerler sergisinin izleyicileri mekanın kendisinin yeni ama tanıdık kaldığını farkedecektir: burası başka bir yerlerde kendimizle baş başa kalmamızı mümkün kılan huzur verici bir belirsizlik alanıdır. Tıpkı isteyenlere anonim bir yalnızlık sağlayan sergi mekanı gibi.... 

Yokyerler sergisi, dijital sanat profesyoneli ve küratör ikilisi Ceren ve Irmak Arkman tarafından geliştirilmiştir ve dünyaca ünlü sanatçılar Felix Luque, Iñigo Bilbao, LIA, Paul Myoda, Ryoichi Kurokawa, Sougwen Chung, Youki Hirakawa; ve sanatçı ikilisi ve ekipleri Field, LAb[au], Onformative, Semiconductor’ın yanı sıra; İstanbul’un yükselen yetenekleri Can Büyükberber, İdil İlkin ve Ouchhh’tan işlere yer vermektedir. 

Yokyerler / Nonspaces

16 December 2016 – 04 March 2017


Curators: Ceren Arkman, Irmak Arkman

Artists: Can Büyükberber, Felix Luque, Field, Iñigo Bilbao, İdil İlkin, LAb[au], LIA, Onformative, OUCHHH, Paul Myoda, Ryoichi Kurokawa, Semiconductor, Sougwen Chung, Youki Hirakawa

Nonspaces exhibition focuses on representation of nature and reconstruction of space by new media. Taking its inspiration from Marc Augé’s concept of non-places, transitory places of supermodernity where people remain suspended in anonymous solitude, like airports, shopping malls, highways, chain hotels and supermarkets, the title of the exhibition refers simultaneously to the artworks that make it up and the artspace that houses it.

The collections of artworks that make up the Nonspaces exhibition aim to alter our conception of space or create hyper-real spaces for our appreciation; they let us conceive and experience space in a non-physical, non-social, nontraditional way: as a non-space. Art has always been obsessed with the representation of the world; but representations that new media creates are much more befitting our supermodern existence, underlining the novel ways that we relate to our world. Yet even though the experience of space changes, the visitors of the Nonspaces exhibition will realize that the space itself remains somewhere between novel and familiar, in a comforting limbo that lets us be somewhere else alone with ourselves: just like the artspace that houses the exhibition and provides anonymous solitude to those who seek it.

Nonspaces exhibition is developed by the digital art professional and curator duo Ceren and Irmak Arkman and features art by internationally renowned artists Félix Luque& Iñigo Bilbao, LIA, Paul Myoda, Ryoichi Kurokawa, Sougwen Chung, Youki Hirakawa; artist duos and teams Field, LAb[au], Onformative, Semiconductor; as well as Istanbul’s very own Can Büyükberber, İdil İlkin and Ouchhh.